{دولت کریمه امام عصر - شماره 19}

 

پیامبر اسلام فرمودند:

امت اسلامی به مهدی «مِهر» می ورزند و به سویش «پناه» می برند آن چنانکه زنبوران عسل به سوی ملکه خود پناه میبرند. عدالت را در پهنه گیتی گسترش می دهد و صفا و صمیمیت صدر اسلام را به آنها باز می گرداند.

[منتخب الاثر ص ۴۷۸]

 

19g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)