{ویژگی یاران امام زمان - شماره 23}

 

شرایط آخرالزمان شرایط خاصی است. صاحبان زر و زور و تزویر با تحمیل نظرات و افکار باطل خود در دین و حاکم کردن هواهای نفسانی و ایجاد بدعت‌ها، چهرهٔ دین را خراب کرده و چهرهٔ حقیقت را با حجابِ هوا و هوس و با کمک شیطان پوشانده‌اند به‌طوری که به فرمودهٔ امام‌صادق: «دیدى که دست در قرآن بردند و چیزهایى که در آن نبوده داخل آن نمودند، آنگاه از روى هواى نفس آن را توجیه کردند».*۱

امام زمان در چنین شرایطی ظهور می‌کنند و جهان را از جهل و سلطهٔ شیاطین نجات می‌دهند و اینجاست که مسئولیت پیچیده و دشوارِ مبارزه با انحرافات شروع می‌شود.

اگر می‌خواهیم یار حضرت باشیم، باید یاد بگیریم که تا پای جان باید از ایشان دفاع کنیم و با افشای جریانات فکری منحرف و با پاسخ‌های منطقی و مستدل به شبهات مردم و بیان درست آموزه‌های دینی، باعث رسوایی سردمداران جریانات فکری منحرف و فِرَقِ ضالّه شویم.

این مبارزه و تلاش ادامه دارد تا روزی که هیچ بدعتی در میان مردم نمانَد زیرا حضرت هیچ بدعتی را وانمی‌گذارد مگر اینکه از ریشه برکَند و از هیچ سنتی (نیکو) نمی‌‌گذرد مگر اینکه آن را بر پا خواهد فرمود.*۲

[۱. بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۵۶؛ 2. بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۹]

 

23ab

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)