{علائم ظهور - شماره 38}

 

محتوای اخباری؛ جبرئیل چه می‌گوید؟

معرفی حضرت مهدی به نام و نسب (که در این باره ۵ حدیث معتبر به ما رسیده)

بیان امارت و حکومت برای حضرت مهدی (۲حدیث معتبر)

معرفی اهل حق و رهبر آنان به جهانیان؛ بیان حقانیت حضرت علی و یا حضرت مهدی و پیروانشان (۶حدیث معتبر)

همچنین معرفی توصیفی حضرت مهدی با لقب‌های ارزشمند ایشان

و نیز از ظهور دولتِ عدل الهی و پایان حکومت جباران نیز خبر می‌دهد.

 

محتوای انشایی؛ جبرئیل چه میخواهد؟

دستور رفتن به مکه (حدیث نامعتبر)؛

دستور قیام به حضرت مهدی (حدیث نامعتبر)؛

دستور به پیروی از حضرت مهدی (۱حدیث معتبر)؛

بازداشتن از قتل و خونریزی (۱حدیث معتبر)

[ندای آسمانی، زمانی، ص۱۱۶]

 

38c

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)