{اهمیت و چرایی دعا برای ظهور - شماره 27}

 

حضرت باقر علیه السلام میفرمایند: به خدا سوگند هیچ بنده‏ اى در دعا پافشارى و اصرار به درگاه خداى عزوجل نکند جز اینکه حاجتش را برآورد.[اصول کافی، ج ٤، ص ٢٢٤]

حضرت صادق علیه السلام می‏فرمایند: خداى عزوجل اجابت نکند دعائى که از روى دل غافل باشد، پس هرگاه دعا کردى به دل توجه کن و یقین داشته باش که اجابت شود.[اصول کافی، ج ٤، ص ٢٢١]

طبق روایات، دعای روزانه برای فرج، امری ضروریست؛ اما این دعا کردن، مادامی که با حضور قلب و توجه همراه نباشد، موثر نخواهد بود.

 

27q

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)