{امام زمان از منظر روایات - شماره 39}

 

پیش از ظهور افراد زیادی ادعای یاری حضرت را دارند اما هنگام عمل، ایشان را یاری نمی کنند...

امام صادق علیه السلام میفرمایند: "هنگامی که قائم خروج میکند، کسی که به نظر خویش، اهل این کار بود از این کار بیرون میرود و کسی که همانند پرستندگان آفتاب و ماه است در این کار داخل می شود."

[غیبت نعمانی، باب ١٣، صفحه ٢٥١]

 

39f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)