{دیکشنری مهدوی - شماره 34}

 

م - مرگ سرخ

کشتار فراگیر در آستانه ظهور را مرگ سرخ میگویند. در روایات فراوانی گفته شده است در آستانه ظهور، جنگ های خونین فراوانی رخ خواهد داد که مردم بسیاری کشته می شوند. حضرت علی علیه السلام در اینباره فرموده اند:

در آستانه ی قیام قائم، مرگ سرخ، مرگ سفید و ملخ هایی به هنگام و ملخ هایی نا به هنگام، همچون خون خواهد بود. اما مرگ سرخ، (کشته شدن با) شمشیر است و مرگ سفید بوسیله طاعون است.

[الغیبة طوسی ص۴۳۸]

 

34b

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)