{دولت کریمه امام عصر - شماره 6}

 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

هیچ معجزه ای از معجزات انبیا نیست، مگر اینکه خداوند آن را بدست حضرت قائم برای اتمام حجت، بر دشمنان ظاهر خواهد کرد.

[کتاب منتخب الأثر ص 312]

بنابراین، معجزات آن حضرت به دوره قبل از غیبت و غیبت ختم نمیشود و به هنگام ظهور نیز آن حضرت برای معرفی حقانیت خویش و اتمام حجت بر دشمنان و منکران معجزاتی را انجام خواهند داد.

 

6g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)