{پیام های امام زمان به دولتمردان - شماره 11}

 

رئیس دولت اسلامی وظیفه دارد در انتخاب وزیران دو صفت را معیار قرار دهد، یکی اخلاص در عمل و دیگری برتری در علم.

در حدیثی از امام جواد علیه السلام اینگونه آمده: "....چون برای حضرت این تعداد (یار) از مخلصین فراهم شود، خداوند امر او را ظاهر خواهد نمود (ظهور خواهند کرد)...."

[کمال الدین ص۳۷۸ ح۲]

 

11r

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)