{مهدویت و رسانه - شماره 7}

 

کلاه خودت کجاست؟!

«رسانه وسیله ایست که می تواند معنا و مفهوم مشخصی را در مغزها فرو کند و به عبارت دیگر ابزاری برای اطلاع رسانی است.»

کتاب، روزنامه، فیلم و عکس و شبکه های اجتماعی، نمونه هایی از رسانه هستند.

در یک تقسیم بندی، رسانه ها از جنبه ارتباطی، به دو گروه تقسیم می شوند:

رسانه های شخصی:

که از مخاطبان محدودی برخوردارند و در گذشته کارایی بسیاری داشته اند. مانند تلفن و تلگراف

رسانه های جمعی:

که در پیام های آینده به طور مفصل درمورد این نوع رسانه صحبت خواهیم کرد.

[مقاله مهدویت و رسانه، علیرضا پورمسعود]

 

7dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)