{امام زمان از منظر روایات - شماره 7}

 

امام هادی علیه السلام فرمودند:

اگر در زمان غیبت قائم شما، علمایی که مردم را به سوی او دعوت می کنند، و به سوی او راهنمایی می کنند، و بندگان ضعیف خداوند را از تورهای شیطان و یارانش و دام های ناصبی ها نجات میدهند، نبودند، هیچ کس بر روی زمین باقی نمیماند مگر اینکه از دین خدا برمیگشت.

ولی این عُلما افسار دل مومنان را به دست میگیرند همانطور که ناخدا، سُکّان کشتی را به دست میگیرد. این ها در نزد خداوند بزرگ، برترین ها هستند.

[معجم احادیث الامام المهدی؛ ج6]

 

7f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)