{شناخت شناسنامه ای امام زمان - شماره 29}

 

اگرچه از سرگذشت مادر امام مهدی سخن صریح و روشنی در دست نیست اما طبق نظر مشهور (که از برخی روایات بدست میاد) ایشان کنیزی بود که در جنگی اسیر شد و در نهایت به خانواده گرامی امام عسکری پیوست. مثلاً یکی از روایت ها؛ حکایت از آن دارد که ایشان "<شاهزاده رومی>" بوده و بصورت اعجازگونه ای به منزل امام عسکری  راه یافته اند. شیخ صدوق در داستان مفصّلی، شرح این حکایت را ثبت نموده که بسیار خواندنی ست.

میتوانید جهت مطالعه، به کتابِ قدیمیِ «کمال الدین وتمام النعمه» جلد۲، باب۴۱ مراجعه بفرمایید. (متن فارسی آن، در کتاب فروشی ها یافت میشود)

 

29a

 

منبع : کانال مهدیاران(Mahdiaran@)