{علائم ظهور - شماره 22}

 

سفیانی پس از سرکوب مخالفان، به انگیزه ی حمله به عراق با سپاهی بزرگ به سمت عراق رهسپار میشود. در مسیر، در منطقه ای به نام قرقیسیا (شهری در سوریه) جنگی درمیگیرد و بسیاری کشته می‌شوند! شاید علت این تلفات سنگین، مقاومت حاکمان آن سرزمین برابر زیاده خواهی ‌های سفیانی باشد.

در حدیث معتبری از امام باقر نقل شده: «سپاه سفیانی به قرقیسیا می رسد. در آنجا نبردی در‌میگیرد و از ستمگران ۱۰۰هزار نفر کشته میشوند». [غیبه نعمانی، باب۱۴، ح۶۷]

با توجه به برخی روایات:

۱- نبرد قرقیسا واقع خواهد شد.

۲- هر دو طرف درگیری، اهل باطل‌ اند که یک طرفش سفیانی ست.

۳- این نبرد، تلفات انسانی فراوانی به دنبال خواهد داشت و سپاه سفیانی علی ‌رغم این تلفات سنگین، پیروز این نبرد است.

[کتاب تاملی نو در نشانه های ظهور]

 

22c

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)