امام صادق علیه السلام میفرمایند:

هر کس به خدا ایمان دارد، در جایی ننشیند که امامی در آن مذمّت (نکوهش) شود، یا به مومنی اهانت گردد.

[کتاب مکیال المکارم ج2]

آنجا که نام مهدی نیست، قرار نه، فرار باید کرد...

 

t3

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)