{علائم ظهور - شماره 23}

 

پس از نبرد قرقیسیا، سفیانی چه میکند؟

او به صورت همزمان دو سپاهِ مختلف به مدینه و عراق روانه میسازد! چون مرکز حکومتِ امام مهدی برایش از اهمیت خاصی برخوردارست لذا به سرزمین های شیعه نشین کوفه یورش برده و آماج حملاتش، مردم آن سرزمین را فرا خواهد گرفت!

در حدیث معتبری از امام باقر نقل شده: «سفیانی سپاه ۷۰ هزار نفری را به کوفه گسیل می‌دارد. آنها برخی از اهل کوفه را می‌کشند، برخی را به دار می‌آویزند و برخی را اسیر می‌کنند.» [الغیبه للنعمانی، باب ۱۴، ح۶۷]

ظاهرا کشتار کوفه، متوجه زنان نخواهد بود.

 

23c

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)