{شبهه شناسی - شماره 10}

 

از این پیام به بعد می‌خواهیم شبهات مطرح شده دربارۀ امام زمان را با روش‌های علمی پاسخ دهیم. اولین شبهه پیرامون موجودیت امام‌زمان است.

آیا منجی واقعاً وجود دارد یا خیر؟ به‌طور کلی اعتقاد به منجی در تمام ادیان الهی، یک اصل قطعی است و همۀ انبیای گذشته، خبر آمدن منجی را به پیروان خود داده‌اند. این موضوع را می‎توان از دو طریق ثابت کرد: ۱. دلیل عقلی ۲. دلیل نقلی

1️⃣ دلیل عقلی

برای اثبات این اصل اعتقادی، دلایل مختلفی بیان شده که یکی از آن‌ها قاعدۀ لطف است. براساس این قاعده، خداوند برای رساندن انسان به کمال مطلوب خودش، پیامبران و هدایت‌کنندگانی را در اختیار بشر قرار می‌دهد تا انسان دچار خطا نشود و بتواند در مسیر هدایت الهی گام بردارد.

بنابراین از نظر لطف الهی، وجود امام و پیشوای معصوم برای کسانی که مصون از خطا نیستند، ضروری است؛ تا انسان‌ها با تکیه بر الگویی که اشتباه نمی‌کند و معصوم است، از هرگونه نقص و آلودگی دور شوند.

بنابراین زمین بدون انسان کامل و معصوم، مانند جسمِ بدون روح است؛ به همین جهت امام علی می‌فرمایند: «زمین هرگز از حجت خدا خالی نخواهد ماند و آن حجت الهی یا ظاهر است یا مشهور یا خائف است و مستور، تا حجت‌ها و بینات الهی باطل نگردد.» [نهج البلاغه، ترجمۀ سیدجعفر شهیدی، ص ۳۸۸.]

در پیام بعدی به دلیل نقلی این موضوع می‎پردازیم...

 

10ai

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)