چون عقل کامل شود سخن کم گردد.

[نهج البلاغه؛ ترجمه استاد انصاریان]

 

4u

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)