{وظایف منتظران - شماره 10}

 

امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه درباره عاشورا و امام حسین میفرمایند: اگر روزگار مرا به تاخیر انداخت و از یاری تو (در روز عاشورا) بازداشت، هر آینه من صبح و شام بر تو ندبه (گریه) میکنم و به جای قطرات اشک، بر تو خون گریه میکنم.

امام صادق میفرمایند: هیچ گریه کننده ای بر او (امام حسین) نَگِرید مگر آنکه فاطمه سلام الله علیها را صله کرده و حقّ ما (اهل بیت) را ادا نموده.

[کتاب کامل الزیارات، 81، باب 26]

پس هرگاه مومن در مصیبت امام حسین بگرید، حق امامی که بعد از آنحضرت باقی مانده را در آن فاجعه ادا کرده کرده چون این کار موافقت نمودن با امام و تسلی دل اوست.

 

10t

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)