{شبهه شناسی - شماره 23}

 

ویژگی‌های افراد صالح با توجّه به جایگاه، مأموریت و عملکرد آن‌ها متفاوت است. گاهی فردِ صالح را برای امام جماعت شدن می‌خواهیم، گاهی برای سپردن امانتی به او و گاهی برای قضاوت و... اما ۳۱۳ یارِ خاصّ حضرت فقط انسان‌های خوب، با‌وفا، جان‌بر‌کف و... نیستند.

آن‌ها دارای ویژگی‌های خاص و در بالاترین درجهٔ اخلاص هستند. زیرا آن‌ها باید به حضرت کمک کنند تا حکومتش را در جهان برپا کند. شکّی نیست که افراد صالح یافت می‌شوند اما بسیاری از آن‌ها شرایط و ویژگی‌های لازم را ندارند.

با وجود همهٔ این موارد، حتی اگر هم‌اکنون هم ۳۱۳ نفر آماده باشند، ظهور رخ نمی‌دهد، زیرا وجود آن‌ها برای ظهور لازم است، اما کافی نیست.

در واقع در هیچ حدیثی گفته نشده است که اگر ۳۱۳ یار پیدا شود، ظهور رخ می‌دهد. بلکه باید زمینه‌های دیگرِ ظهور مانند آمادگی و پذیرش جهانی و... نیز مهیّا شود.

 

23ai

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)