{شناخت شناسنامه ای امام زمان - شماره 13}

 

یکصد و هجده حدیث به ما رسیده که زمین از حجت خدا خالی نمی شود.

علامه مجلسی در بحار الانوار، باب «الإضطِرار إلَی الحُجَّة...» این احادیث را جمع آوری نموده / مرحوم کلینی هم در کافی «کتابُ الحُجَّة » روایات این چنینی را ذکر می فرماید.

برای نمونه :

امام صادق علیه السلام فرمودند: پیوسته روی زمین، حجت خدا خواهد بود.

[از مقاله آیت الله آصفی؛ فصلنامه انتظار موعود، ش5]

 

13a

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)