{رجعت - شماره 8}

 

رجعت در گذشته، بارها اتفاق افتاده است. و همین وقوع در گذشته، دلیلی بر امکان وقوع آن در آینده است. داستان عُزیر نبی، یکی از موارد رجعت در گذشته است که در زیارت ناحیه مقدسه هم به آن اشاره شده است: «اَلسَّلامُ عَلی عُزَیرِ الَّذی أَحیاهُ اللهُ بَعدَ مَیتَتِهِ»

در آیه ٢۵٩ سوره بقره، به داستان عُزیر نبی، اینگونه اشاره می‌شود که روزی عزیر، از کنارِ شهری مخروبه عبور می‌کرد. با دیدن قبرها از خدا پرسید که این جماعت، چگونه در قیامت زنده خواهند شد. خدا او را به مدت صد سال میراند. هنگامی که به فرمان خداوند زنده شد، متوجه شد در حالیکه غذایی که همراه خود آورده بود در این سالها سالم مانده، الاغش مرده و کاملاً تجزیه شده است. و او این چنین به قدرت خداوند پی برد.

 

8cc

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)