{امام زمان از منظر روایات - شماره 40}

 

امام جواد علیه السلام میفرمایند: "در آینده نزدیک، اقوامی را دسته دسته از دین خدا خارج خواهند ساخت و زمین با خونهایی از آل محمد رنگین خواهد شد، آنان که بی موقع و نابهنگام قیام میکنند و چیزی را که میطلبند، به آن نخواهند رسید... مَثَل آنان مانند جوجه ای است که پرواز کند و از آشیانه خود فرو افتد و کودکان با آن به بازی بپردازند."

[غیبت نعمانی، باب ١١]

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح / ور نه طوفان حوادث بِبَرد بنیادت

 

40f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)