{شناخت شناسنامه ای امام زمان - شماره 18}

 

در کتب تاریخی شیعه و سنی آمده که معتمد عباسی، مأمورانش را به خانه امام عسکر فرستاد و تمامی زنان را دستگیر و بازداشت کرد تا مگر رَدّ پایی از تولد فرزند امام بیابد!

طبق نوشته ی کُتُبی همچون «تاریخ طبری» (از کُتُب اهل سنت) از معتمد عباسی حتی بعد از شهادت امام عسکری، شخصاً در جستجوی فرزند امام بود! مراقبت ها و نظارتهای سنگینِ امنیتی...!

چه شده بود که آنها به تولد فرزند امام، باور پیدا کرده بودند؟! چنین وقایع تاریخی، دلیل دیگری نیز بر «وجود امام مهدی» است.

[میلاد، مجموعه مقالات...ص۵۵]

 

18a

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)