{دولت کریمه امام عصر - شماره 26}

 

روزی یکی از شیعیان به امام باقر گفت: اصحاب ما در کوفه فراوانند، هرچه امر کنید اطاعت میکنند. امام باقر فرمودند: آیا به این حد رسیده اند که یکی از آنها دست ببرد در صندوق دیگری به مقدار نیازش بردارد؟ گفت: نه.

امام فرمودند: اگر در کالای خود بُخل بورزند، در مورد خونِ شان بخیل ترند. مردم فعلا در حال سازش اند(یعنی زندگی طبیعی دارند) ... ولی وقتی قائم قیام کند، دوستی واقعی و صمیمیت حقیقی پیاده میشود. هر نیازمندی دست میبرد و از صندوق برادر ایمانی اش به مقدار نیاز برمیدارد و صاحب صندوق او را منع نمیکند.

[بحارالانوار ج ۵۲ ص ۳۷۲]

در دوران او، ارزش ها تغییر میکند...

 

26g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)