{رجعت - شماره 2}

 

آنچه از مجموع آیات و روایات، به دست می آید این است که جهان هنگام رجعت، جهانی است با ویژگی های خاصِ به خود، که نه به طور دقیق شبیهِ جهان دنیاست و نه همانندِ جهان آخرت است؛ در عین حال، برزخ هم، نیست.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، قیامت را در بالاترین درجه‌ی کشف و شهود دانسته و رجعت، در رتبه‌ی میانی و پایین تر از این دو، ظهور حضرت حجت است. (١)

بنابراین اگرچه رجعت در همین دنیای مادی اتفاق خواهد افتاد اما ویژگی های خاصش، آن را از نحوه‌ی زندگی در زمانِ ما متفاوت خواهد کرد. (٢)

[1- تفسیر المیزان ج٢ ص١٠٩ ؛ 2- درسنامه مهدویت ج۴ ص١٩١]

 

2cc

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)