{دولت کریمه امام عصر - شماره 21}

 

پیغمبر اسلام فرمودند:

خداوند به وسیله مهدی از امت رفع گرفتاری می کند، دل های بندگان را با عبادت و اطاعت پر می کند و عدالتش همه را فرا می گیرد. خداوند به وسیله او دروغ و دروغگویی را نابود می سازد، روح درّندگی و ستیزه جویی را از بین می برد و ذلّت بَردگی را از گردن آن ها بر می دارد.

[بحار الانوار ج ۵۱ ص ۷۵]

 

21g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)