{آخرالزمان - شماره 4}

 

در بعضی از متون مقدس، از آخرالزمان؛ معنای روز خداوند، روز انتقام از گنهکاران و پاداش افراد نیکوکار برداشت می شود. در عاموس (آموس) نبی، سده هشت پیش از میلاد، از این روز یاد شده است؛ روزی که بدکاران کیفر می شوند و نتیجه عمل زشت خود را می بینند.

عاموس، آن ایام را به ظلمت و تاریکی توصیف می کند: «وای بر شما که مشتاق روز خداوند هستید! روز خداوند برای شما چه خواهد بود؟ تاریکی، و نه روشنایی... ظلمت غلیظی که در آن هیچ درخشندگی نباشد.» (١)

شاید منظور از تاریکی و ظلمت، وضع ظاهری عالم و آمدن عذاب باشد و شاید منظور، رسیدن افراد ظالم و تبهکار به جزای عملشان باشد؛ موافق همین مطلب و برداشت، مطالبی در کتب دیگر مانند: هوشع و اشعیای نبی وجود دارد (٢) و آخرالزمان، روز خداوند و روز مبتلا ساختن آنان به عذاب های الهی، مانند زلزله و طوفان بیان شده است.

[١. عهد عتیق، عاموس نبی، باب ۵، آیه ١٨-٢٠؛ ٢. عهد عتیق، اشعیای نبی، باب ٢، آیه ١٢-١٧؛ هوشع، باب ٨-١٠]

 

4gg

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)