{مهدویت در نگاه اهل سنت - شماره 13}

 

یکى از حوادث بسیار مهم در عصر ظهور، بازگشت حضرت عیسى است. به این رخداد در روایات بسیارى اشاره شده است.

رسول گرامى اسلام(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «مهدى میبیند که عیسى فرود آمده و گویا آب از موهایش میچکد. پس به او مىگوید: جلو برو و به نماز بایست؛ عیسى پاسخ میدهد: نماز براى تو، به پا شده و آنگاه پشت سر مهدى به نماز می ایستد...»

[مقدسى شافعى، عقد الدرر، ص ٢٩٢]

 

13aa

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)