{رجعت - شماره 3}

 

در روایات باور به رجعت، در میان اعتقادات شیعه از جایگاه والایی برخوردار است؛ تا جایی که منکرِ آن را از دایره‌ی تشیع بیرون دانسته اند.

امام باقر(علیه السلام) میفرمایند: «ایام الله سه روز است: قیام قائم، رجعت و قیامت.» (١)

امام صادق(علیه السلام) نیز، یکی از شرایط ایمان را اعتقاد به رجعت دانسته و میفرمایند: «هر کس به هفت چیز اقرار کند، مؤمن است... که یکی از آنها ایمان به رجعت است.» (٢)

[الخصال شیخ صدوق ج١ ص١٠٨؛ ٢- وسائل الشیعه ج٢۴ ص١٣٢]

 

3cc

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)