{مهدویت در نگاه اهل سنت - شماره 7}

 

جوینى از رسول خدا چنین نقل کرده است: «... مهدى از فرزندان من است، در سن چهل سالگى برانگیخته خواهد شد...» (١)

قطب راوندى نیز اینگونه نقل کرده است: «نشانه قائم ما هنگام خروج این است که، از لحاظ سن، کهنسال؛ ولى از نظر چهره، جوان است. تماشاگر وى گمان میبرد که او چهل ساله یا نزدیک به آن است...» (٢)

در برخى از روایات نیز بدون اشاره به سن حضرت هنگام ظهور، تنها به جوان بودن ایشان اشاره شده است.

[درسنامه مهدویت، جلد ١، ص ٩٠؛ 1. جوینى، فرائد السمطین، ج ٢، ح ۵۶۵ ؛ 2. راوندى، الخرائج و الجرائح، ج ٣، ص١١٧٠]

 

7aa

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)