{دولت کریمه امام عصر - شماره 24}

 

۱- فرود آمدن حضرت مسیح
۲- تحول اقتصادی - رفاهی مردم بدست ایشان
۳- پیروزی های پیاپی نظامی امام زمان
 [کتاب عصر ظهور - شیخ کورانی ص۳۴۴]
سه عامل بالا در پاسخ به این سوال مهم است که : چگونه حضرت مهدی خواهد توانست اسلام را در میان ملت های غیر مسلمان گسترش دهد؟

 

24g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)