{مهدویت در نگاه اهل سنت - شماره 3}

 

گرچه میان شیعه و اهل سنت، در موضوع امام مهدی و ویژگی هاى ایشان اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما با این وجود اشتراکات میان این دو مذهب در موضوع مهدویت، قابل توجه است.

برخی از موضوعات مشترک مهدویت در احادیث اسلامى عبارتند از:

✔️ نسب امام

✔️ ویژگی ها و شمایل آن بزرگوار

✔️ نشانه هاى ظهور ایشان

✔️ خصوصیات و شرایط حاکم بر جهان، هنگام ظهور

✔️ برخى حوادث و رویدادهایى که در زمان ظهور به وقوع خواهد پیوست و...

در مباحث آینده، برای هریک از این سرفصل ها، روایتی از کتب اهل تسنن ذکر کرده و به دفاع از عقیده مهدویت بر اساس منابع اهل سنت می‌پردازیم.

[بررسی تطبیقى مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، ص ١٠٧]

 

3aa

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)