{دولت کریمه امام عصر - شماره 7}

 

امام باقر فرمودند: 

گویا یاران قائم را میبینم که سراسر شرق و غرب عالم را پر کرده اند. همه چیز حتی حیوانات درنده و پرندگان وحشی از آنان اطاعت خواهند کرد و در همه چیز رضایت ایشان را می جویند. تا آنجا که سرزمینی بر سرزمین دیگر فخر می فروشد و می گوید :

« امروز یکی از یاران مهدی بر من گذشت »

[کمال الدین ج2 ص 673؛ مکیال المکارم ج1]

 

7g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)