{دولت کریمه امام عصر - شماره 10}

 

سیف بن عمیره می گوید که حضرت امام باقر به من فرمودند:

هنگامی که قائم قیام میکند، مؤمن در قبر خود مُخَیَّر می شود و به او گفته میشود: سَرور شما ظهور کرده است. اگر دوست داری در رکاب او باشی پس برو و اگر میخواهی در سایه کرامت الهی بمانی، پس بمان.

[دلائل الإمامه طبری-ص479]

 

10g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)