{امام مهدی در قرآن - شماره 12}

 

و لَنَبلُوَنَّکُم بِشَیءٍ مِنَ الخَوفِ وَ الجُوعِ وَ نَقصٍ مِنَ الأموالِ وَ ... [بقره/155]

ترجمه: {و قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها، آزمایش میکنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان}

امام صادق فرمودند: ناگزیر باید پیش از آمدن قائم، سالی باشد که مردم در آن سال گرسنه بمانند و آنان را ترسی سخت از کشتار و کاهش اموال و کم شدن عمر و محصول فراگیرد که این در کتاب خدا بسیار آشکار است، [و بعد آیه بالا را خواندند]

[البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص359 ؛ الغیبة نعمانی، ص 251]

 

12h

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)