{دیکشنری مهدوی - شماره 38}

 

و - وکلای حضرت مهدی

یکی از مجموعه هایی که در دوران امامان پیش از حضرت مهدی شکل گرفت، سازمان وکالت بود. آن امامان بزرگوار، این تشکیلات را برای آماده کردن هرچه بیشتر مردم برای تحمل دوران غیبت، به وجود آوردند؛ از این رو هرچه بیشتر می کوشیدند از رویارویی مستقیم، کاسته و امور را به عهده ی افراد شایسته بگذارند.

این تشکیلات به گونه ی رسمی در زمان امام کاظم پدید آمد و در زمان حضرت مهدی به اوج خود رسید.

برخی از این وکلا، که در عصر غیبت به واسطه ی نایبی با امام زمان در ارتباط بودند، عبارتند از:

➖ احمد بن اسحاق (وکیل در قم)

➖ محمد بن شاذان (وکیل در نیشابور)

➖ ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی (وکیل در ری)

➖ ابراهیم بن مهزیار (وکیل در اهواز)

 

38b

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)