{مهدویت و رسانه - شماره 5}

 

برای مقابله به مثل باید ویژگی های جنگ نرم را بشناسی.

برخی از ویژگی های مهم جنگ نرم:

✔️ جنگ نرم جنگ تغییر باورها و ارزش ها است.

✔️ این جنگ با سربازهای نامرئی، آرام، تدریجی و نامحسوس عمل می کند.

✔️ برای ارائه تصویری مطلوب نماد سازی می کند (با بهره گیری از نمادهای تاریخی و گذشته)

✔️ برای مدیریت احساسات از هیجان استفاده می کند. (یک رکن مهم)

✔️ این جنگ، جنگ سوء استفاده از ناآگاهی هاست. طبیعی است که اگر شما سطح بالایی از آگاهی داشته باشید، این آگاهی مثل یک سپر از جان اعتقادات شما محافظت می کند.

✔️ در جنگ نرم از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به شدت استفاده می شود.

✔️ علاوه بر آن نسبت به بسیاری از مسائل تردید و بدبینی ایجاد می کنند.

✔️ همه این فعالیت ها در محیطی به نام فضای مجازی و سایبری انجام می دهند.

✔️ لازم به ذکر است که نتایج آن در صورت موفقیت پایدار و با دوام است.

[مقاله مهدویت و رسانه، علیرضا پورمسعود؛ جنگ نرم، داوود رنجبران، ص ٢٩ و ٣٣]

 

5dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)