{پیام های امام زمان به دولتمردان - شماره 14}

 

دولتمردان باید مانند یاران امام زمان، کاملا مطیع و فرمانبُردار امر رهبرشان باشند.

امام صادق علیه السلام فرموده اند: (یاران مهدی) به زینِ امام دست میکِشند و از آن طلب برکت مینمایند و دور او میچرخند، و با جان های خود از او در جنگ حفاظت میکنند و آنچه را که (امام) از آنها میخواهد، خودشان به تنهایی انجام میدهند. [بحار، ج۵۲]

همچنین امام ششم شیعیان اینگونه میفرمایند: برای حضرت مهدی، مردانی است که قلب های آنان گویا پاره های آهن است، آنان نسبت به امامشان از کنیز نسبت به مولایش، "مُطیع ترند". [بحار، ج۵۲]

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)