{انحرافات مهدویت - شماره 4}

 

دو عامل از عوامل پدید آورنده جریان های انحرافی، زیاده خواهی و اعتبار کم برخی متون است.

زیاده خواهی:

کسانی که از چهارچوب دین خارج و زیاده خواه باشند چه طور انسان هایی هستند؟

قطعا این افراد استعداد و آمادگی بیشتری برای انحراف از دین و حتی منحرف کردن دیگران دارند.

مثل کسانی که برای بدست آوردن پولِ بیشتر، خارج از چهارچوب و عرف عمل می کنند و رو به دزدی، ربا و ... می آورند.

اعتبار کم برخی متون:

منابع و متون مهدوی در طول تاریخ فراز و فرودهایی داشته و با وجود تلاش های فراوان بزرگان دین، برخی از این منابع و مطالب به شکل نادرست ثبت شده است.

رهبران جریان های انحرافی از منابع و متون مهدوی کم اعتبار در جریانهای انحرافی خود استفاده می کنند تا مهدی یاورانِ ارزشمند بیشتری را بی ارزش کنند.

[درسنامه مهدویت، ج ۴، ص ١٧٢]

 

4ee

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)