{دلایل عقلی امامت و مهدویت - شماره 10}

 

یکی از دلائل عقلی اثبات لزوم و استمرار وجود امام، دلیل جامعه شناختی با نگاه زمینی است.

جامعه و انسانها جهت رسیدن به سعادت و کمال، نیازمند قانون صحیح و حاکم مقبول اند. پس، باید امامی باشد تا این نقش را به سامان برساند. امامی که در چهره یک حاکم سیاسی باشد. فلاسفه نیز برای اثبات لزوم بعثت، همین راه را انتخاب کرده اند.

[علامه حلی، کشف المراد، ص324؛ امینی، مسائل کلی امامت، ص 111-136]

 

10n

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)