{دولت کریمه امام عصر - شماره 29}

 

در زمان آن حضرت استعدادهای درونی زمین آشکار می‌شود و گیاهان و حیوانات با تمام وجود به خدمت بشر در می‌آیند به

گونه‌ای پیشرفتهای کشاورزی و دامداری قبل از ظهور نسبت به بعد از آن چیزی محسوب نمی‌شوند.

در روایت است که کشاورز از هر من (۳کیلو) صد من محصول بدست می‌آورد و در هر سنبلی صد دانه عمل ‌می‌آید و خداوند

برای هر کس که اراده کند زیادتر می‌کند.

[مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۲۸۳]

و در روایت است که «و تکثر المواشی» یعنی دامها زیاد می‌شوند.

 

29g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)