{مهدویت در نگاه اهل سنت - شماره 5}

 

چهره ی نورانى که در ویژگی های اولیاى الهى سراغ داریم، در کاملترین حالت، براى موعود بشریت، حجت بن الحسن ذکر شده است؛ تا جایی که درخشندگى چهره ی ایشان، بر کسی پوشیده نیست.

جوینى (همچنین کنجى، شافعى، محقق اربلى) از رسول خدا چنین روایت کرده است: «مهدى از فرزندان من است، چهره اش همانند ستاره اى درخشان میباشد.» 

[بررسی تطبیقى مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، ص ۱۱۶]

[کنجى شافعى، البیان فى اخبار صاحب الزمان، باب ٧، ح ۵٠ و مقدسى، شافعى، عقد الدرر، باب ، ص ٣٨]

 

5aa

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)