{دولت کریمه ی امام عصر - شماره 27}

 

امام باقر فرمودند:

مردی از خاندان ما (حضرت مهدی) هر سال دو بار به شما بخشش میکند و هر ماه دو بار به شما ماهیانه میدهد، در زمان او آنقدر به شما دانش و فرهنگ داده می شود که زن خانه دار در خانه خود با کتاب خدا (قرآن) و سنّت پیامبر اسلام داوری میکند.

[غیبت نعمانی ص ۱۲۵]

آیا زمان آن نرسیده که جهت زمینه سازی ظهور حضرت، سطح فرهنگ خود و خانواده خود را توسعه دهیم؟

 

27g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)