{مهدویت در نگاه اهل سنت - شماره 17}

 

فراگیر شدن ستم پیش از ظهور امام مهدى(عجل الله فرجه)، یکى از امور مشهورى است که کمتر می‌توان حدیثی مربوط به امام مهدی را یافت که این موضوع، به گونه اى در آن منعکس نشده باشد. نکته قابل توجه در این احادیث، بکارگیری واژه «مُلِئت» مى باشد؛ از این واژه چنین به دست مى آید که سرتاسر جامعه بشرى، مملو از ظلم و ستم مى شود و نمى توان جایى را سراغ گرفت که به این درد مبتلا نشده باشد.

ابى داوود از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) چنین نقل کرده است: «اگر از عمر دنیا جز یک روز باقى نمانده باشد، خداوند یکى از اهل بیت مرا خواهد فرستاد تا آن را پُر از عدالت نماید؛ آنگونه که از ستم پُر شده...»

[ابى داوود، سنن، ح ۴٢٨٢]

 

17aa

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)