{هزار و یک نکته پیرامون امام زمان - شماره 13}

 

عده ی زیادی از علمای اهل سنت، تصریح کرده اند که اعتقاد به مهدی موعود، مورد اتفاق مسلمین است. حتی برخی قائلند که: «منکر خروج مهدی، کافر است» و در این باره احادیثی نیز نقل کرده اند.

بعضی از ایشان «منکر مهدی را واجب القتل می دانند» و بعضی گفته اند: «باید او را تعزیر و تأدیب کرد، تا به حق بازگردد.»

[ینابیع الموده، ص۴۴۷؛ مجلة التمدن الإسلامیه ش۲ ص۶۴۳؛ القول المختصر فی علامات مهدی المنتظر، ص۲۶۲]

 

13e

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)