آیا میدانستید ؟

یهودیان در نمازهای سه گانه خود، یکی از دعاهایشان مختص به سریع تر آمدن منجی هست؟

 

40z


منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)