{امام زمان از منظر روایات - شماره 29}

 

امام صادق میفرمایند:

قائم در جنگ خود با چیزی مواجه میشود که رسول خدا با آن مواجه نشد؛ پیامبر به سراغ آنان آمد در حالی که سنگ کنده کاری شده و چوب های تراشیده شده را می پرستیدند، ولی آنها بر قائم خارج میشوند و کتاب خدا را بر ضد او تاویل می کنند و بر اساس آن با ایشان می جنگند.

[غیبت نعمانی، ص ٢٩٧]

مراقب بت های مدرن باشیم !!!

 

29f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)